De OntwerpAcademie heeft op zaterdag 13 januari jl. de eerste certificaten uitgereikt van de succesvolle cursus Plantenkennis Compleet. Dit gebeurde in een feestelijke sfeer bij Kenniscentrum Greenlink, een van de vaste leslocaties van deze cursus plantenkennis.

certificaatuitreiking plantenkennis.greenlink

De eerste deelnemers met hun certificaat samen met coördinator van de OntwerpAcademie Dolf Houtman en plantenkennis docente Ingrid van der Ven

Verrijking
De groep cursisten die in januari 2017 is gestart met de complete en uitgebreide cursus Plantenkennis aan de OntwerpAcademie, heeft deze inmiddels in december afgerond.
Verspreid over het jaar hebben de deelnemers 30 lessen gevolgd en inzicht gekregen in maar liefst 18 plantgroepen. Zij hebben, naar eigen zeggen, dan ook ontzettend veel geleerd en hebben deze cursus als een enorme verrijking ervaren. Niet alleen is de kennis vergroot ten aanzien van individuele soorten, er is vooral ook veel meer inzicht in de relatie, het ontstaan en de groeiwijze van planten. Dit is, zeker voor iedereen werkzaam in het groene vakgebied, onmisbaar.

Plantenles op groenlocaties
De fraaie leslocaties bij Groothandel Greenlink en Plantentuin Esveld, met levend plantmateriaal bij elke les, hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van deze cursus. Het direct kunnen zien, ruiken en voelen van het betreffende plantmateriaal is essentieel voor de koppeling van alle lesinformatie. Groothandelscentrum Greenlink biedt met het Kenniscentrum een uitstekende leslocatie die perfect aansluit op de lesstof.

certificaatuitreiking plantenkennis.greenlink

Het uitgebreide buitenterrein van Greenlink

Samen werken aan kennis
Samenwerking binnen de hele groensector is van belang om de waarde van plantenkennis weer onder de aandacht te brengen. Kenniscentrum Greenlink draagt daar zeker aan bij door het kennisaanbod te bundelen. Alle partijen zijn uiteindelijk gebaat bij meer kennis van beplanting: hovenier, opdrachtgever en groenbedrijf. Maar ook de toenemende behoefte aan duurzame oplossingen en het ecologische belang maken plantenkennis onmisbaar. Meer diversiteit en minder uitval van plantmateriaal zijn minstens zo belangrijk. Met dit verworven certificaat kunnen onze deelnemers hier een waardevolle bijdrage aan leveren.

Ingrid van der Ven
docente plantenkennis bij de OntwerpAcademie


Lees hier de LAATSTE nieuwsbrief van Margareth van der Horst van Plant Care Education

nieuwsbrief.greenlink

Nieuwsbrief december 2017: