Gewasbescherming

Jaaradvieskaart

Met Jaaradvieskaart heeft u altijd actuele kennis voorhanden.

Greenlink geeft haar klanten de mogelijkheid tot het kopen van een Jaaradvieskaart. Met deze kaart heb je altijd actuele kennis voorhanden op het gebied van ziekten en plagen en op het gebied van de regel- en wetgeving m.b.t. gewasbescherming. Hierdoor kun je je klanten vlot en juist helpen en kun je problemen gericht oplossen en voorkomen.
Wat houdt deze Jaaradvieskaart in?

  • Wilt u kennismaken met de Jaaradvieskaart, dan is het eerste consult (telefonisch of per mail) gratis.
  • Je ontvangt drie maal per jaar (voorjaar, zomer en najaar) een technische nieuwsbrief met actuele informatie over ziekten en plagen en de laatste ontwikkelingen van de regel- en wetgeving aangaande gewasbescherming en bestrijdingsmiddelen. Dit alles specifiek voor de hoveniers en groenvoorzieners.
  • Je kunt tot 3 maal per jaar gratis gebruikmaken van de service vraagbaak. Mocht er een bezoek op locatie nodig zijn dan worden deze kosten wel doorberekend. Dit zal vooraf met je besproken worden. Antwoorden worden altijd per mail naar je toegezonden.

De Jaaradvieskaart kun je via de webshop aanschaffen voor € 79,50 excl. B.T.W.
Heb je geen inlogcode voor de webshop dan kun je ook via info@greenlink.nl een Jaaradvieskaart bestellen.

 

Plant Care Education

Ondersteunt met deskundig advies.

Plant Care Education ondersteunt jou met deskundig advies over:
• Beheersing van ziekten en plagen in particuliere tuinen en openbaar groen.
• Bodem en bemesting.
• Gewasbescherming en wetgeving.

Daarnaast bieden wij je interessante trainingen (bv. licentieverlengingen) en bijscholingen.
Door het aankopen van een Jaaradvieskaart kun je voor een voordelige prijs een beroep op ons doen!
Het team staat voor je klaar!

 

Verlengingsbijeenkomst

Plant Care Education biedt verlengings- bijeenkomsten gericht op de hovenierssector.

Je kunt kiezen uit diverse actuele thema’s:

  • Actuele stand van zaken omtrent diverse ziekten en plagen in het openbaar groen en de boomkwekerij.
  • Onkruidbestrijding in grasvelden en op openbaar groen.
  • Duurzame Onkruid Bestrijding (DOB) op verharding. Uitleg eisen van glyfosaat toepassen op verharding, alternatieve methode.
  • Bodem belangrijke groeifactor voor planten: bodembiologie, organische stof, bodemweerbaarheid.
  • Veilig omgaan met gewasbescherming: kiezen persoonlijke bescherming, wetgeving.
  • Weerbaarheid en afweermechanismen van planten.

Door het volgen van 4 bijeenkomsten in 5 jaar kun je je licentie verlengen. Wij zorgen voor de administratieve afwikkeling (Bureau Erkenningen) en voor een interessante bijscholing.

De prijs voor deze bijeenkomst is € 60,00 excl. B.T.W. Heb je de Jaaradvieskaart van Greenlink dan ontvang je 10% korting.

Cursus Flora en Faunawet niveau 1 en 2

Werkzaamheden in het openbaar groen en particuliere tuinen uitvoeren volgens de richtlijnen Flora en Faunawetgeving

Spuitlicentie 1

Voor iedereen die met gewasbeschermings- middelen werkt en inkoopt.

Licentie Uitvoeren Gewasbescherming

Deze cursus is bedoeld voor agrarische ondernemers, werknemers, bedrijfsleiders, hoofden van plantsoenendiensten of eigenaren/beheerders van bedrijfsterreinen die beroepsmatig zelf bestrijdingen uitvoeren, door werknemers, op eigen terreinen of gewasbeschermingsmiddelen in bezit of opslag hebben.

Spuitlicentie 2

Voor iedereen die in opdracht van derden bestrijdingen uitvoert, of laat uitvoeren.

Cursus Bedrijfsvoeren Gewasbescherming (Licentie 2)

Beheerders of eigenaren van een agrarisch loonwerkbedrijf, hovenier- of groenvoorzieningsbedrijf die in opdracht van derden bestrijdingen (laten) uitvoeren moeten in het bezit zijn van een geldig Bewijs van Vakbekwaamheid Bedrijfsvoeren. Ook (verkoop)adviseurs van gewasbeschermingsmiddelen moeten over deze licentie beschikken.

Deze cursus gaat door bij voldoende deelname (vanaf 6 personen). Deze cursus kun je volgen als je in het bezit bent van een geldig Bewijs van Uitvoeren Gewasbescherming. De lessen worden bij Greenlink gegeven.

Nieuwsbrieven

Minstens drie keer per jaar verzorgt Plant Care Education een nieuwsbrief. Hierin wordt aandacht besteed aan plantenziektes, gewasbescherming, Europese regelgeving enz.