Nieuwsbrief december 2022

Dit jaar is voor de derde keer in Nederland een uitzonderlijk warm jaar geweest. Bij een hete zomer komen meer echte meeldauw en diverse mijten tevoorschijn. Dit jaar kreeg ik foto’s van o.a. rupsen in Ilex, echte meeldauw en diverse spintmijten aantastingen.

Hierbij een korte uitleg.

1. Rupsen in Ilex Crenata

Er kwamen verschillende meldingen met dezelfde symptomen: Rupsenvreterij in Ilex crenata. Geen rupsen- of vlinderfoto’s ontvangen, daardoor is de soort rups niet gedetermineerd. Bij snelle
waarneming is een rupsenaantasting goed te bestrijden. Op bovenstaande foto zijn de planten behoorlijk aangevreten. In deze situatie is het verstandig om de rupsen te determineren om de cyclus te bepalen en in ieder geval de planten terug te knippen. Melding op internet geeft aan dat de buxusmot ook Ilex als waardplant heeft. Graag zou ik foto’s van de rups of vlinder ontvangen.
Bij vroege waarnemingen de plant goed schudden, dan vliegen de vlinders uit of rupsen vallen op de grond. Jonge rupsen kunt u met een biologisch middel (Bacillus thuringiensis) spuiten. Xentari is toegelaten voor gebruik in sierbeplanting. Let op: het bestrijdt jonge rupsen. Het is een contactmiddel, de planten goed raken, eventueel uitvloeier toevoegen. Spuit in de avond of op donkere dagen omdat deze bacterie slecht UV licht kan verdragen.

2. Echte Meeldauw

Aantasting door echte meeldauw is eenvoudig te herkennen door de aanwezigheid van een wit laagje van schimmeldraden, meestal op de bovenkant van het blad of de bloemen. Dit laagje is eenvoudig met de vingers van het blad af te wrijven omdat de schimmel oppervlakkig groeit. Schade aan planten is vooral van visuele aard omdat de schimmel duidelijk zichtbaar op bloem of blad groeit. Echter, zware aantasting door echte meeldauw kan sterke groeiremming veroorzaken en de sierwaarde van bladhoudende planten aanzienlijk verlagen door necrotische vlekken. Algemeen kunnen de verschillende echte meeldauw-soorten slechts een enkele plantensoort infecteren.


Foto 2 Echte meeldauw op blad bij Prunus lusitanica   


Foto 3 Necrose op blad

Lees meer >>>>>>

3. Veel mijtenaantastingen

De volgende foto is genomen in september. Fagus hagen worden vaak grauwer van kleur in de zomer door aantasting van roestmijten. Dit jaar kwam er ook bonenspinten bij waardoor een bruine sluier over hagen ontstond.

Foto 4 Roest- en spintmijten op fagus


Foto 5 schade van spintmijten (Phytoseiulus persimilis) op Acer

3.1 Roestmijten en bonenspintmijten:

Roestmijten zuigen aan de onderkant van bladeren cellen leeg. Beschadigde cellen drogen uit en geven bruine roestvlekken aan de onderkant van het blad. De mijten zijn zeer klein en zelfs met een vergrootglas moeilijk waarneembaar. De beukehaag (foto 4) is tevens aangetast door Bonenspintmijt. De schade lijkt bijzonder veel op elkaar. Deze mijten overwinteren in schorsspleten en onder afgevallen bladeren. In het voorjaar, in mei, worden beide soorten mijten weer actief. In de loop van het seizoen vormen zich 6 tot 12 generaties. Tijdens warme zomers kan de populatie snel toenemen. De bovenste haag was gepland op een droog en een winderige plek in de tuin. Een prima klimaat voor mijten. Natuurlijke bestrijding is mogelijk in tuinen waar geen breedwerkende insecticiden of acariciden worden gespoten. Tyhodromus pyri komt van nature in o.a. fruitbomen voor. Amblyseius Andersoni is ook een roofmijt die bij spintkolonies wordt waaargenomen. Helaas hebben roofmijten een RV van rond de 70% nodig om te overleven. Deze roofmijten worden in de handel aangeboden. De mijten worden actief bij 6°C – 8°C. Het beste tijdstip van uitzetten is rond 14°C.

3.2 Galmijten

Galmijten zijn erg klein, circa 0,2 mm en hebben een grijswit, langgerekt en gering lichaam. Ze zijn weinig beweeglijk. De mijten bewegen zich in gallen. Ze worden vaak herkend aan gallen, die ze op
planten veroorzaken door hun zuigactiviteit.

Foto 6 schade van galmijten op Quercus Ilex

Deze schade wordt veroorzaakt door een galmijt Aceria ilicis. Deze kleine dieren ( 0,1 mm nauwelijks zichtbaar) zuigen en vormen gallen.

In maart 2009 werd een populatie van deze mijt aangetroffen in een kwekerij in St. Oedenrode in Nederland op een geïmporteerde Quercus ilex-boom. De laatste jaren en met name tijdens warme zomers komt deze plaag vaker voor op geïmporteerde bomen afkomstig uit Zuid Europa.

Lees meer >>>>>

4. Licentieverlenging, workshop of cursussen

U kunt op uw bedrijf, studieclub of vereniging een bijeenkomst aanvragen. Het thema kiest u zelf en het is mogelijk om de inhoud van de bijeenkomst op uw kennisbehoefte af te stemmen.

Wilt u een kennisbijeenkomst toegesneden op uw behoefte of met Plant Care Education een programma samen stellen, neem gerust contact op.

U kunt mailen naar info@plantcareeducation.nl

Het programma voor spuitlicentieverlengingen kunt u vinden via de volgende link:

U kun ook kiezen voor een webinar

U hoeft geen computerexpert te zijn om deze bijeenkomst thuis of op kantoor te volgen met een laptop/computer/IPad voorzien van geluid en camera, zonder een programma te downloaden. U volgt de bijeenkomsten samen met collega’s deelnemers op internet. De webinars zijn interactief, praktijk gericht, actueel en niet saai! De duur van een webinar is 2 uur. Er wordt geen toets of examen afgenomen.

Het programma voor webinars is hier te vinden:

https://plantcareeducation.nl/licentie-verlengingen/online-bijeenkomsten/

Heeft u vragen, neem gerust contact op.
Margareth van der Horst
06 38 28 15 92