natuur en perspectief.greenlink

De natuur. Vooral dit jaar blijkt ze een essentieel toevluchtsoord om te relativeren en ontsnappen aan de dagelijkse stress. In de natuur kunnen we ontspannen en energie opladen. De geuren, geluiden en kleuren, alles lijkt intenser dan andere jaren.

In wezen geeft de natuur ons het ultieme voorbeeld van samenwerking, balans, overleven en groei. En hiermee van toekomstperspectief. Hoog tijd om stil te staan bij deze fascinerende leerschool en bij de vraag: wat doet de natuur met ons? En vooral: wat doen wij met de natuur?

natuur en perspectief.greenlink

 

Natuur is overal

Natuur is een rekbaar begrip. Natuur beperkt zich zeker niet alleen tot natuurgebieden, natuur is nagenoeg overal. In tuinen, parken, bermen en zelfs op muren, daken en balkons. Overal vind je stukjes natuur die uiteindelijk, als de omstandigheden gunstig zijn, kunnen uitgroeien tot ecosystemen. Elk stukje buitenruimte kunnen we gebruiken om hieraan bij te dragen. Niet alleen voor ons eigen belang, maar vooral in het belang van de biodiversiteit.

 

natuur en perspectief.greenlink

 

Ecosystemen en samenwerking

Ecosystemen zijn altijd sterk afhankelijk van soorten die van nature voorkomen in een bepaald gebied. Inheemse planten dragen ecologisch gezien enorm bij aan het herstel van de biodiversiteit. De complexe opbouw van de flora en fauna binnen een ecosysteem, zorgt voor balans en harmonie. Veel soorten zijn afhankelijk van elkaar en werken samen. Zowel boven- als ondergronds. En vooral de ondergrondse samenwerking tussen organismen is lange tijd onderschat. De samenwerking tussen schimmels, bacteriën en de vele andere bodemorganismen is cruciaal voor een gezonde bodem. En de bodem is cruciaal voor de bovengrondse groei. De vele verfijnde vormen van communicatie tussen planten en hun omgeving, zowel boven- als ondergronds, worden steeds meer ontdekt. De samenwerking tussen organismen binnen een ecosysteem blijkt een essentiële rol te spelen voor soorten. Samenwerking vergroot de kansen op overleving.

 

Elk beetje helpt 

Klimaatverandering, ontbossing en vervuiling, de effecten van onze levensstijl op al het leven op aarde zijn ernstig. We kunnen er niet langer omheen, de problemen zijn groot. Zo groot, dat het kan duizelen, want waar moet je beginnen? Toch kunnen wij, gezamenlijk, op elke schaal een verschil maken. Als iedereen een bijdrage levert wordt het effect vanzelf groot. De natuur is geen losstaand onderdeel van ons bestaan, wij vormen een onderdeel ervan. We kunnen niet zonder en we moeten er veel meer in investeren. Voor onszelf en vooral voor alle andere organismen.

 

natuur en perspectief.greenlink

 

Wat kunnen wij doen?

Elk stukje buitenruimte telt. Juist in de groensector hebben we enorm veel invloed op de invulling en het beheer ervan. Ik noem een aantal concrete mogelijkheden:

  • Laat wat meer blad liggen in de borders. De bladlaag is een belangrijk onderdeel van ecologische structuren, boven- en ondergronds.
  • Als er spontaan plantjes opkomen, kijk eerst wat de ecologische waarde ervan is. Vaak zijn het inheemse soorten en van waarde voor inheemse fauna. Vroeger noemden we dit onkruid, maar is het inderdaad wel zo ongewenst?
  • Denk bij nieuwe aanplant ook aan eetbare soorten. Stadslandbouw, moestuinen, voedselbossen, hoe meer kleinschalige en biologische voedselproductie, hoe beter.
  • Zorg voor bewegingsvrijheid van dieren (egels, padden enz.) door openingen bij tuinafscheidingen te maken en zorg voor voldoende schuilplaatsen: afgestorven plantdelen, wat takken of stronken, insectenhotels, alles helpt.
  • Plant bomen. Zij zijn belangrijk voor enorm veel dierenleven, boven- en ondergronds. Voor bijna elke tuin is een geschikte boom te vinden, hoe klein ook.
  • Diversiteit van beplanting is essentieel. Denk aan nectar, vruchten en zaden.
  • Betrek kinderen bij al deze aspecten. Zij leren heel graag en zijn onze toekomst.

 

 

natuur en perspectief.greenlink

Natuurlijk zijn er veel meer dingen die we kunnen doen, teveel om op te noemen, ook op het gebied van duurzame oplossingen. Bewustwording is de essentie. En samenwerking. Zodat er meer ruimte komt voor de natuur. Want natuur geeft perspectief.

Leer meer over natuurlijke processen en het belang van de ecologie tijdens de cursussen Plantenkennis Compleet en Plantenkennis Basis.

Ingrid van der Ven
Ontwerpacademie