Wie zoekt er geen balans? Ik hoor niet anders in mijn omgeving en in diverse media.

Balans zoeken tussen werk en privé of balans zoeken wanneer je bezig bent met een dieet.
Wij kennen allemaal wel de term “SAS-dag” (Schijt aan Sonja) vanuit de dieetboeken van Sonja Bakker; na zo’n dag is het wel de bedoeling om de balans op te maken en je weer te herpakken om tot het gewenste streefgewicht te komen.

Of je zit zondagavond Studio Sport te kijken en hoort een voetbaltrainer, in een interview na afloop van een wedstrijd, zeggen “De balans op het veld was zoek, waardoor wij de grip op het middenveld verloren”, bla bla bla.is uw onderneming in balans.greenlink

Uiteraard bent u de expert voor het verzorgen van een goede balans bij de aanleg van een tuin. Rekening houdend met de huidige klimatologische veranderingen in Nederland.

Maar nu de vraag aan u:  “Is uw onderneming in balans?” Jaarlijks laat u uw jaarcijfers opstellen door een financieel adviseur (accountant, belastingadviseur) en dat is een “foto-moment” per einde boekjaar welke u keurig opgeeft aan de Belastingdienst. En ja, natuurlijk is uw balans dan in balans want daar draagt uw adviseur zorg voor.

Maar uw financiële administatie is dynamisch en verandert dagelijks zonder dat u hierbij stilstaat want u bent immers aan het ondernemen.

Het is echter van belang dat uw vaste activa (wagenpark, onroerend goed) qua boekwaarde overeenkomen met de openstaande langlopende schulden (leningen).
Het is immers niet te rijmen dat uw wagenpark volledig is afgeschreven en de looptijd van de leningen t.b.v. uw wagenpark nog 2 jaar doorloopt. Dan is er sprake van enig disbalans binnen uw onderneming.

Of dat uw vlottende activa (voorraden, debiteuren en liquide middelen) niet overeenstemmen met de kortlopende schulden ((handels)crediteuren, balastingen en premies). Kunt u aan uw korte termijn verplichtingen blijven voldoen?

Zoek hierbij de balans en leer balanceren zodat u in balans blijft met uw onderneming en niet voor onnodige verrassingen komt te staan.
Wanneer u in disbalans komt, kan dit gevolgen hebben voor uw onderneming, zeker in deze roerige COVID-19 tijden waar wij midden in zitten.

Twijfelt u of uw onderneming wel voldoende in balans is? Ga het gesprek aan met uw adviseur of huisbankier want een betrokken adviseur en huisbankier heeft aandacht voor u als klant.

Blijf in balans!

Martijn van der Maat