Wat is nat .greenlinkNederland is een waterland. Diverse overheden en besturen zijn dagelijks bezig met watermanagement. Deltawerken, rivierdijken, meren, sloten enz. Bij water teveel, waar laten we het (waterbekkens) en water tekort, hoe krijgen we goed water op de bestemde plek. En we betalen daar ook met z’n allen belasting voor.

Bodemgesteldheid

In de tuin bij jouw klant is het in feite niet anders. Als jij als hovenier aan het werk gaat, kijk je toch eerst hoe de bodemgesteldheid is. Wat voor grondsoort is er aanwezig en zijn er geen storende lagen? Want als er veel regen valt moet het water toch ergens heen kunnen. Drainage, grindputten of goten kunnen daar een oplossing voor zijn. Zeker als er veel tegels in de tuin aanwezig zijn of komen. Het vollegrondgedeelte in de tuin kan veel water bergen en afvoeren mits de grond goed is bewerkt en drainage heeft. Als de basis goed is kan er weinig mis gaan zou je zeggen!

Ben je in de tuin klaar met de dode materialen en is de grond naar behoren, dan is het ‘groen’ aan de beurt. Water is dan ook heel belangrijk, vooral als er geplant wordt met droog en schraal weer.

Plantgat

Na het maken van het plantgat zijn veel mensen geneigd om eerst een emmer water in het plantgat te gooien; nou dat is echt het slechtste wat je kan doen. Beter is het de plant met potkluit en al in de sloot te zetten en hem uit te laten borrelen en dan in droge grond zetten. De plant heeft dan genoeg water voor een aantal dagen om te kiemen. Geen sloot aanwezig? Dan wel water op de kluit; nooit eronder!

Instructies

Afijn, de tuin is klaar en jij als hovenier geeft bij oplevering je klant instructies omtrent het water geven van de planten. Voor ons, als mensen uit het vak, is het logisch en heel belangrijk dat je goed water geeft. Ook weet je hoeveel iedere plant ongeveer nodig heeft op welk moment van het jaar en bij welke weersomstandigheden. Maar voor de particulier blijkt dat soms een enorm moeilijke opgave. Of het nu met de hand water geven is, of met een computergestuurd watergeefsysteem. Nat is toch nat zal men zeggen!

Maar wat is nat?

Ik heb eens een managementcursus gevolgd en daar moesten we een voor ons vanzelfsprekende handeling overbrengen op iemand uit een heel ander vak. Nou ik kan je vertellen dat valt nog niet mee. Laat dat nu ook voor de watergeefinstructies gelden die jij als kenner aan een ander, die er niet veel van weet, meegeeft. Hier bij de balie bij Greenlink spreek ik vaak hoveniers die zeggen het goed te hebben uitgelegd, maar dat er toch dingen mis gaan en dat planten ofwel te droog ofwel waterplant zijn geworden. Mijn info naar jou als hovenier komt neer op het volgende: de consument maakt de planten nat, maar ze geven ze geen water. Zelfs als ze het iedere dag geven!

Het blijft moeilijk maar neem de tijd, desnoods ook schriftelijk, om goed uit te leggen waar jouw klant op moet letten en bij welk weer het al dan niet nodig is om water te geven. Planten zijn levende have en er is (veel) geld mee gemoeid: gooi het niet in het water, maar wees duidelijk!

Meer planten minder stenen

Als we de zaak watermanagement ‘groter‘ bekijken, wil ik je graag nog het volgende meegeven: Heren hoveniers, pleit ervoor om meer planten in de tuin te gebruiken en minder stenen. Op deze manier kunnen we er met elkaar voor zorgen dat we het vele water dat soms uit de lucht valt op een goede manier kunnen lozen.

Veel succes en laten we hopen op een prachtig voorjaar!

Leen Gelderblom
Greenlink