De feestmaand december is halverwege. Sinterklaas is weer vertrokken naar Spanje en de Kerstman staat te trappelen aan de Nederlandse grens met z’n arrenslee.

December, (de pakjesmaand van het jaar) en wellicht liggen er nog onuitgepakte cadeaus voor u, uw werknemer of uw klanten te wachten? Zorg dat u op de hoogte bent van deze cadeaus; hiermee maakt u het verschil als werkgever en als opdrachtgever.

In deze blog wordt stil gestaan bij de mogelijkheden voor uw klanten vanuit de overheid (gemeente). Er zijn diverse gemeenten (waaronder Gemeente Alphen aan den Rijn) waar uw particuliere klant (maar ook een Vereniging van Eigenaren) subsidie kan aanvragen.

Er kan subsidie aangevraagd worden voor:

  • Het vergroenen van uw dak
  • Het vervangen van tegels in de tuin voor planten
  • De opvang van hemelwater: ondergronds, met wadi, modulair regenopvangsysteem of een regenton.

U kunt dus uw klant hierop wijzen want er zijn gemeenten die een bijdrage willen leveren aan het vertragen van waterafvoer in bestaande stads-en dorpsgebieden.

Ongeopende december cadeaus .greenlink

Reken maar dat uw klant enorm verrast is met uw advies en verheugd is wanneer de subsidie wordt toegekend. Dit levert u weer grote voordelen op want er wordt enthousiast over u en uw adviezen gesproken!

Naast financieel voordeel voor uw klant levert het een prachtige (kleine) bijdrage aan het verduurzamen van Nederland.

Een Sedum dakbedekking zorgt voor een verbetering van de luchtkwaliteit in de stad of dorp. De plantjes hebben het vermogen om fijnstof op te nemen en de fijnstof spoelt vervolgens met het regenwater het riool in.

Ongeopende december cadeaus .greenlink

Daarbij is een groen dak ook goed voor de biodiversiteit in Nederland.

Overtuig uw klant van deze mooie voordelen en het leveren van een waardevolle bijdrage aan het verduurzamen van Nederland.

Greenlink B.V. adviseert u en uw klant graag over de mogelijkheden voor het vergroenen van uw dak of het vervangen van tegels voor planten in de tuin.

U bent, samen met uw klant, van harte welkom en wij verwelkomen u graag op ons Cash & Carry terrein in Hazerswoude – Dorp (ICT-terrein). Tot snel!

Martijn van der Maat
Controller Greenlink