Naast een schetstekening volgt na de nodige aanpassingen het uiteindelijke definitieve ontwerp of tekening. Van deze definitieve tekening (ook al is het een uitgeprinte versie, toch zo genoemd!) wordt dan feitelijk niet meer afgeweken. Zo gaan we het doen en er moet volgens ontwerpers/ architecten wel degelijk hemel en tuinaarde bewogen worden, willen we hier dan nog van afwijken.kanttekening.greenlink

In dat laatste zit m nu net de kneep! Niet persé vandaag, maar voor de komende tijd, hoelang dat is, ‘voel je zelf’, maar 2 jaar is zeker mogelijk, zou ik pleiten voor het mede gebruik van een ander soort ‘tekening’. Vooral voor ontwerpers zou ik graag willen vragen om naast hun ontwerptekening (waar je dus eigenlijk niet meer aan wil tornen!) ook een noem het ‘kanttekening’ te gebruiken.

Even kort, een ‘kanttekening’ is een aantekening in de marge van een geschrift of tekening/ontwerp. Voor nu en de komende tijd zal je deze kanttekening namelijk hard nodig hebben. Misschien gebruik je er al een. In de genoemde kanttekening bespreek je als ontwerper de alternatieven voor materialen, zodat jij als hovenier ook prettig het traject door kunt lopen en niet eindeloos op materialen moet wachten die, …later dan gepland eindelijk …. Vul maar in..! Noem het een plan B, een plan die niet per definitie een minder plan hoeft te zijn!

Een rondje langs ‘de velden’, lees andere tuinproductenleveranciers, leerde mij dat de schrijnende tekorten in met name hout, stenen, tegels, maar ook tuinplanten de komende paar jaar nog niet ten einde is. We zullen dus nog met elkaar moeten roeien met de riemen die we hebben.

kanttekening.greenlinkWant hoe mooi en fantastisch een ontwerp kan zijn, sorry dames heren architecten, het lijkt en later blijkt nu vaker dat er afstand is van hetgeen jullie intekenen aan materiaalkeuze en wat er echt op de markt voorhanden is. Zo kunnen wij als leveranciers van ‘groen’ niet zomaar, als de voorraden overal op zijn, een meerjarig voorgeleide Quercus ilex leivorm 20/25 uit onze hoed toveren. Dat heeft tijd nodig. Meld dan in de kanttekening dat er speelruimte is in die keuze. Er zijn zeker altijd alternatieven die geen afbreuk doen aan uiteindelijke ontwerp. Laat een hoveniers enigszins vrij om commercieel haalbaar een tuin aan te leggen, met andere woorden geef hem of haar geen (bekijk het maar!) meerjarenplan, daar heeft namelijk niemand baat bij. Zeker ook niet de, tenzij zeer kieskeurige, eindgebruiker, om wie het uiteindelijk allemaal draait en de rekening betaalt. Kijk, klinkers neerleggen waar keramische tegels zijn bedoeld dat kan niet en snapt een ieder. Maar er zit nog zoveel tussen. Maak daar gebruik van. Vraag als je een ontwerptekening krijgt ook om een kanttekening. Scheelt enorm veel communicatie en ergernis heen en weer.

Als iets lekker ‘loopt’, is dat prettig. En als iets prettig is, dan is dat leuk en fijn. Dan werken jullie dus weer prettig in de tuin; om die reden ben je toch hovenier geworden! Ik hoor op dit moment nog wel eens andere geluiden onder jullie. Het werk niet leuk meer vinden, geen lol er meer in hebben etc. Echt jammer! Lol hebben is een eerste vereiste voor succes! Dat werkt door in alles!

Dus dames- en heren ontwerper(ster), geef elkaar in deze chronische tekortentijd ruimte om samen een voor de eindgebruiker (ook) gewenste ruimte (lees: tuin) te maken en werk ook met een kanttekening.

Zonnige groet,  Fred de Koning