Wat een titel en wat een woord, ‘druk’. Met verschillende meningen over wat ‘druk’ is, weten we denk ik allemaal wat er bedoeld wordt met ‘druk’ in deze tijd. Maar liefst 19 definities zijn er over dit woord te vinden. Alle definities op zijn tijd denk ik dan maar! Wij samen weten wat we bedoelen in deze tijd met ‘onze druk’! Toch?

‘Ongekend druk’ en niet te geloven’ en ppfff! … overtreffende trappen hoor je in de wandelgangen. Het lijkt bijna wel topsport zonder medailles en bekers wat we samen in deze periode in onze buitenbranche of sector bedrijven. Ook onze collega’s die jullie voorzien van o.a. stenen en hout hebben het net als jullie ook erg ‘druk’.  Ppfff … weer dat woord ‘druk’. Kan het niet een tandje minder, of 2 tandjes? De markt is overspannen, er is veel meer vraag dan aanbod. Er zullen mensen teleurgesteld worden dat jullie niet al morgen bij hen in de tuin aanvangen, maar pas uhhh… ja wanneer eigenlijk?

De drukte houdt maar aan. Waar is het einde vroeg ik jullie al eens in een ander blog… .. is er überhaupt een einde? Nee… er moet eigenlijk geen einde zijn… maar nu, vandaag iets minder druk zou gewenst zijn voor wat betreft onze sector … een sector die dan wat meer te behappen zou zijn, met bijbehorende ademhaling.Druk! .greenlink

Bedenk dat er sectoren zijn die nog steeds thuis zitten omdat hun bedrijf nog niet in bedrijf mag vanwege Corona. Wij zouden ons toch eigenlijk heel gelukkig moeten prijzen? Toch? Ook al kan ik dat niet altijd van jullie gezichten aflezen. Vermoeidheid, zichtbaar slaapgebrek en bijbehorende problemen die ook ons ten gehore komen als weer e.e.a. spaak loopt bij de aanleg van een tuin. Het schijnt er allemaal bij te horen..  Materialen die er niet meer zijn, of te laat, of deels geleverd worden. Dat geze ….. kan er allemaal ook nog wel bij. NEEEEE, hoor ik jullie denken en schreeuwen, … dat moet er eigenlijk niet ook nog eens bij !! Is het drukker dan druk en heb ik ook nog de grootste moeite om mijn materialen op tijd te krijgen. Lijkt het een opstapeling van Murphy’s te worden, nee toch zeker….

Weet dan, en nu praat ik even voor onszelf….. Greenlink dus, we er echt waar alles aan doen wat in ons vermogen ligt om jullie op tijd te helpen en te voorzien van jullie wensen. We hebben inmiddels geleerd om ‘ijzer met handen te breken’ en ‘weten waar Abraham maar ook Sarah de mosterd haalt’. Ook met onze kennis hopen we jullie te voorzien van plantmateriaal, al is het soms een goed alternatief.

Hopelijk leeft bij jullie ook het besef dat de planten die je bij ons afneemt niets anders zijn dan cellen die zich delen onder bepaalde voorwaarden en omstandigheden. ‘Druk’ uitoefenen op deze celdeling heeft echter geen zin. De natuur doet het op haar eigen tempo. Daar moeten wij geloof ik niet aankomen.

Ik wens jullie het allerbeste… denk goed aan jezelf en je collega’s en laat je niet druk maken. Daar is het leven te mooi, maar ook te kort voor!

Fred de Koning