In mijn vorige blog van maart 2023 heb ik u uitgedaagd om uw USP (Unique Selling Point) te achterhalen en waar mogelijk uit te dragen naar (potentiële) klanten (opdrachtgevers).
Ik heb leuke reacties mogen ontvangen, dank daarvoor.

Inmiddels zijn wij drie maanden verder en mogelijk zijn er nieuwe uitdagingen binnen uw bedrijf ontstaan door veranderende omstandigheden. Immers is ‘ondernemen’ dynamisch en uitdagend. Hoe gaat u om met deze dagelijkse dynamiek?

Maakt u voor uw onderneming een SWOT analyse? Een wat voor analyse hoor en zie ik u denken?
Waar ligt de kracht (strength) van uw onderneming; wat is een verbeterpunt (zwakte / weaknesses) en kunt u met inspanningen verbeteren? U kunt ook uw kansen (opportunities) en bedreigingen (threats) in beeld brengen. De kansen en bedreigingen van uw onderneming zijn extern gericht en daar kunt u geen invloed op uitoefenen.

Ook bij Greenlink wordt periodiek een analyse uitgevoerd. Wat gaat goed en waar wij kunnen wij ons in verbeteren? Daar hebben wij u bij nodig want iedere feedback is welkom. Ook een klacht (uiting van ongenoegen) is een ‘cadeau’ én een kans om de bedrijfsvoering te verbeteren!

Een kracht binnen Greenlink is het personeel. Het Greenlink-personeel is deskundig, flexibel, professioneel, loyaal en behulpzaam. Om geen roofbouw te plegen op het huidig personeel wordt er actief gezocht naar versterking.
Op dit moment wordt actief gezocht naar een verkoopmedewerker Cash & Carry (M/V). In deze tijden van arbeidskrapte is het vinden van personeel een bedreiging. Immers hebben wij geen invloed op de arbeidsmarkt! Hoe gaat u om met aanhoudende werkdruk bij u en uw personeel?

Greenlink richt zijn pijlen o.a. op schoolverlaters én mensen die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging binnen het groen. Bent u op zoek of kent u iemand breng hem / haar in contact met Greenlink!

Over 2 weken verschijnt onze laatste blog voor de zomerbreak. In september zijn wij dan weer terug met informatieve en inspirerende blogs.

Martijn van der Maat
juni 2023