Principes van een gezonde tuin aanleggen.greenlinkTe allen tijde is het voor een hovenier de bedoeling geweest om een gezonde tuin af te leveren. Nu is de noodzaak nog groter door het wegvallen van chemische bestrijdingsmogelijkheden. Door de mezensterfte in particuliere tuinen is het beleid voornemens om ook het chemisch gebruik van bestrijdingsmiddelen voor particulieren te verbieden en dat wordt tijd!

Veel particulieren nemen het niet zo nauw om aantastingen in de siertuinen en moestuinen te   bestrijden met diverse middelen die soms niet meer toegelaten zijn. En zo verwachten vele klanten dat de hovenier wel een oplossing bedenkt. Zo simpel is het niet. Er moet een cultuur- en gedragsverandering komen bij de particulier. Dit is een uitdaging voor hoveniers om klanten te informeren over het nut en de noodzaak van goede keuzes te maken bij de aanleg van een tuin. Welke keuzes maakt u voor het verkrijgen van een duurzame tuin?

Het begint met een gezonde bodem behouden of verkrijgen door structuurproblemen aan te pakken, compost of mest aan te brengen en gecertificeerde aanvulgronden aan te voeren. Het op peil houden van het organische stofgehalte van de bodem is belangrijk voor het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en de aanvoer van mineralen, het verbeteren van de bodemstructuur, watervasthoudend vermogen, buffering van mineralen en het stimuleren van het bodemleven, wat o.a. leidt tot het verbeteren van de weerbaarheid tegen ziekten en plagen.

Principes van een gezonde tuin aanleggen.greenlinkEr zijn diverse compostsoorten als groencompost (mix van groenafval zoals blad, hout en gras), GFT-compost, champost (mengsel van paardenmest, stro, kippenmest, gips en veen), bladcompost… met ieder andere kwaliteiten. B.v. de C/N verhouding, het zoutgehalte (E.C.) en de Effectieve Organische stofgehalte.

De afbreekbaarheid wordt aangegeven door C/N verhouding en Effectieve Organische stofgehalte. Naarmate organisch materiaal langzamer wordt afgebroken (hoog koolstof gehalte C in verhouding met stikstof N) in de bodem draagt het meer bij aan de humusopbouw in de bodem en daarmee een grotere voedselbron is voor bodemleven en draagt bij aan verbetering van de structuur.

Naast de afbraaksnelheid bepaalt de C/N-verhouding hoe snel de stikstof in de organische stof mineraliseert. Bij een lagere C/N-verhouding mineraliseert de stikstof sneller dan bij een hogere C/N-verhouding. Vraag uw toeleverancier wat de eigenschappen zijn van uw compost, daarmee kunt u de kwaliteit bepalen.

Biodiversiteit bovengronds realiseert u door een grote variëteit aan planten. Biodiversiteit omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen, maar ook de enorme genetische variatie binnen die soorten en de variatie aan ecosystemen waar ze deel van uitmaken. Een beplante tuin biedt voordelen zoals verlaging van temperatuur in de zomer, opname van water, vestiging van natuurlijke vijanden (insecten, roofmijten, vogels), vergroting van de weerbaarheid van de bodem en planten en minder infectiedruk. De weerbaarheid van de bodem, de eigenschap om aantastingen te beperken, wordt gerealiseerd door de diversiteit aan planten en bodemleven. Hoe gevarieerder de beplanting, hoe groter de diversiteit van de samenstelling van organische stoffen. De diversiteit biedt verschillende geuren, kleuren en afweermechanismen die de plant en de bodem in staat stelt om gezond te blijven. Deze eigenschap wordt geactiveerd als men geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest inzet. Als gezonde planten ingezet worden op de juiste plaats en in een gezonde bodem is de realisatie van een duurzame tuin een feit.

Margareth van der Horst
Plant Care Education