Interen of investeren! GreenlinkDe kop is er af voor 2024.  De kop met daarin drie stormen, Henk, Isha en Jocelyn. Wat te denken dat er in deze ‘kop’ ook nog een aantal dagen geschaatst is. Wat een start van 2024!

Januari is voor velen een nieuwe start van een financieel boekjaar! Mogelijk heeft u een begroting of prognose opgesteld met mogelijke scenario’s.

Het opstellen van een begroting is raadzaam om verrassingen te voorkomen op financieel gebied. Een goed voorbeeld hiervan is het opstellen van een investeringsplan of -begroting.

Welke investeringen zijn komend boekjaar noodzakelijk of gewenst om uw bedrijfsvoering te blijven uitvoeren of mogelijk uit te breiden. Wordt het ‘interen’ op uw huidige vaste activa of gaat u investeren.  Investeren als vervangingsinvestering, vervanging van economisch of technisch  afgeschreven activa of wilt u uitbreiden van uw vaste activa? Denk aan een bedrijfsbus, aanhangwagen of mogelijk zelfs de aankoop van een bedrijfsruimte.

Hoe gaat u uw investeringen financieren? Uit eigen middelen of wordt het een financiering bij uw (huis)bankier of mogelijk bij derden. Welke voorwaarden zijn hierbij passend (rente & aflossing) en wat doet dat met de financiële
positie van mijn onderneming.

Het voorafgaand beantwoorden van deze vragen,  al dan niet met behulp van een adviseur (accountant) passen bij goed ondernemerschap.

Wanneer u binnenkort ons Cash & Carry terrein bezoekt ziet u een prachtig nieuwe ontvangstruimte in een eigentijdse Orangerie stijl.

Wij zijn trots op deze, in onze ogen, noodzakelijke investering. In de ontvangstruimte kunt u samen met uw klant weer het gesprek aangaan, onder het genot van een bak koffie, om hun dromen ten aanzien van het buitengroen te verwezenlijken.

Wij zijn immers expert in levend buitengroen.

Martijn van der Maat
controller