Tijd voor de najaarsbemesting

Tijd voor de najaarsbemesting

Voor wat betreft de bodem waren we maar wat blij met de regenval van de afgelopen periode, het bodemleven en de planten konden dit prima gebruiken. Tegelijkertijd zorgde de overvloed aan water in korte tijd ook voor het uitspoelen van essentiële voedingsstoffen uit de...
Principes van een gezonde tuin aanleggen

Principes van een gezonde tuin aanleggen

Te allen tijde is het voor een hovenier de bedoeling geweest om een gezonde tuin af te leveren. Nu is de noodzaak nog groter door het wegvallen van chemische bestrijdingsmogelijkheden. Door de mezensterfte in particuliere tuinen is het beleid voornemens om ook het...