Gezonde bodem verkrijgen en behouden

Doelgroep: Personen die in het bezit zijn van een spuitlicentie Uitvoeren of Bedrijfsvoeren Gewasbescherming In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan het nut van bodembiologie, organische stof en de keuze van groenbemester en compost worden uitgelegd en...

Gezonde bodem verkrijgen en behouden

Doelgroep: Personen die in het bezit zijn van een spuitlicentie Uitvoeren of Bedrijfsvoeren Gewasbescherming In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan het nut van bodembiologie, organische stof en de keuze van groenbemester en compost worden uitgelegd en...

Uitstoot oppervlaktewater

Hoe kunnen we de uitstoot van gewasbescherming beperken?(handerhalve meter bijeenkomst volgens voorschriften RIVM) Emissie beperking van gewasbeschermingsmiddelen is actueel. U krijgt praktische informatie om de uitstoot van middelen in uw bedrijfsvoering te beperken....

Onkruiden

Herkennen en bestrijden van onkruiden in grasvelden en openbaar groen In de cursus wordt stilgestaan bij de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden van effectieve onkruidbestrijding in grasvelden en openbaar groen.. Verder doet u praktische tips op, die kunnen leiden...