1 Gevolgen van de droogte

De hete  en droge zomer heeft veel verzorging van planten gevraagd. De droogteschade is zichtbaar op zand en klei. In veengebieden is droogte minder ernstig door de hoge grondwaterstand en de eigenschap van veen om lang vocht vast te houden. De regen van de laatste week is meer dan welkom geweest en planten die nog reserve hebben opgebouwd zullen het overleven.

Dit jaar kunnen we nogmaals constateren dat late aanplant van bomen en heesters een groot risico met zich meebrengt. Door de beperkte wortelvolume in verhouding met bladeren komen bomen in vochtdisbalans. De bomen verminderen het vochtverlies door verdamping door huidmondjes te sluiten. Gesloten huidmondjes nemen geen CO2 op, de plant stopt met fotosynthese, produceert geen suikers meer, en de sapstroom komt stil te liggen. Zo beperkt droogte de stofwisseling en groeicapaciteit van planten. Gedurende de nacht, als er voldoende vocht in de bodem aanwezig is, zorgt de worteldruk dat water via de houtvaten naar de bladeren getransporteerd wordt. De worteldruk zorgt dat een verwelkte plant in de avond, in de volgende ochtend er weer fris uitziet.

Als de huidmondjes gedurende een paar weken overdag dicht gaan kunnen de planten minder suikers aanmaken en dus minder groeien en minder reserves opslaan. Deze processen gelden voor alle groene planten, echter de intensiteit of adaptatie bij stress wisselt per soorten.  Bomen die veel water nodig hebben om te groeien zoals els, populier, berk of wilg zijn minder bestand tegen droogte. Jonge bomen zijn gevoeliger omdat ze een beperkt wortelstelsel en minder opgeslagen reserves hebben dan oudere bomen. Nu het weer is omgeslagen is de vraag of de planten voldoende reserves kunnen aanmaken om volgend voorjaar nieuwe bladeren en hout te ontwikkelen om een goede start van het groeiseizoen te realiseren.

Bij vaste planten wordt de droogteschade zichtbaar in september. In tuinen waar voldoende organische stof aanwezig is zal de droogte een minder grote inpakt hebben. De goede bodemstructuur zorgt voor het vasthouden van vocht en een betere capillariteit. De extremere weersomstandigheden die klimatologen voorspellen vragen meer aandacht voor de bodem in relatie tot vocht afvoer of het vasthouden van vocht en nutriënten. Een goede voorbereiding van tuinaanleg zal zich terugverdienen. Dit jaar al!

 

2 Buxusmot breidt nog verder uit, voorkom overwintering van rupsen

In tuinen die vorig jaar geen aantastingen hadden zijn nu voor het eerst besmet.

Buxusplanten en kijk of de witte vlinders uitvliegen. (zie afbeelding hieronder)

buxusmot.greenlink

 

 

 

 

 

 


Vlinder van de Buxumot

Vrouwelijke vlinders leggen geelgroene eipakketjes van 5 tot 20 eitjes voornamelijk aan de onderzijde van bladeren. De pas uitgekomen rupsjes zijn vuilgeel van kleur en hebben na een paar dagen een zwarte kop. Ze worden felgroen en krijgen  bruine lengtestrepen en zwarte stippen. Ze vreten minder dan grote rupsen en de schade is minder zichtbaar. Deze jonge rupsen gaan in de winter in gesponnen cocons tussen de bladeren overwinteren.

Voorkom overwintering van de buxus mot en voer een bestrijding uit vanaf volgende week uitgaande dat de eerste rupsen zullen uitkomen. Voor de zekerheid controleer de buxusplanten. Bestrijding herhalen na ongeveer 10 dagen omdat de eitjes niet tegelijk uitkomen.

Bestrijding van de rupsen

Lees meer>>>

 

3 Kennisbijeenkomsten volgen

De toepassing van bestrijdingsmiddelen in particuliere tuinen of openbaar groen is door de wetgeving beperkt. Chemische onkruidbestrijding op verhardingen is verboden met uitzondering van locaties waar open vuur of draaiende motoren niet zijn toegestaan: start-, landings- en taxibanen van vliegvelden, inspectie- en schouwpaden van spoor-, metro- en trambanen.

Gebruik van middelen is toegestaan bij:

  • behandelen van stobben op weg- en waterbouwkundige constructies, indien door mechanisch verwijderen de stabiliteit van deze constructie in gevaar komt.
  • bestrijden van bepaalde plagen zoals eikenprocessierups, buxusmot  en invasie van onkruidsoorten als Japanse Duizendknoop en Ambrosia. 

Bij het aanbod van licentieverlengingen spelen we in op deze nieuwe ontwikkelingen. Er zijn nieuwe aanboden toegevoegd zoals – Tuinaanleg en onderhoud zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen – Verbod chemische bestrijding op verharding! Hoe nu verder? en – Hoe werkt de weerstand van planten?

U kunt u inschrijven via de volgende link:

http://www.plantcareeducation.nl/licentie-verlenging.html

 

4 Nog geen spuitpas?

Plant Care Education organiseert in november/december 6 cursusavonden voor de basiscursus gewasbescherming, licentie 1. Heeft u interesse, ga naar de volgende link:

http://www.plantcareeducation.nl/training-en-cursus/details/cursus-uitvoeren-gewasbescherming%252c-licentie-1-.html
 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwbrief, neem gerust contact op.

Vriendelijke groet,

Margareth van der Horst
Plant Care Education
Info@plantcareeducation.nl
06-38281592