1. Buxusmot (Glyphodes perspectalis)

Controleer nu Buxus op de volgende schade:

 

 

 

 

 

 

 

 

De aanzienlijke schade die de rups van de buxusmot aanricht uit zich vooral in dode blaadjes, kale takjes, bladskeletten en spinsels. Schud de planten goed door en u vindt de boosdoeners!

 

 

 

 

Volgroeide rups ca. 5 cm groot. Momenteel zijn deze volgroeide rupsen veel te zien die veel schade aanrichten. De meeste rupsen zijn zich momenteel aan het inspinnen in de plant en aan het verpoppen. Er zijn reeds veel poppen aanwezig. Ook komen kleine rupsen al voor. Binnenkort zullen vlinders tevoorschijn komen die eitjes gaan leggen.

Bestrijding rupsen:
Begin met het wegknippen van aangetaste delen en verwijder poppen en rupsen. Voer het materiaal af. Bij het schudden van buxusplanten komen heel veel rupsen en poppen tevoorschijn.
Bij aanwezigheid van rupsen, spuiten met de volgende middelen:

Lees meer>>>

2. Taxuskeverbestrijding

De taxuskevers zijn vanaf juni uitgekomen. In de avond en nacht gaan ze de bladeren van diverse planten (Heuchera, Rhododendron, Hdera, Cornus, Euonymus, Hydrangea, Prunus, Taxus…) aanvreten.
Controleer de planten op de volgende bladschade:

 

 

 

 

 

 

 

Typische vreterij van taxuskever

Bij aanwezigheid van schade, kun u het beste aaltjes over de bodem gieten eind september tot half oktober. Voor een goede bestrijding moet de bodemtemperatuur niet lager zijn dan 12°C.

Let op de volgende aandachtspunten:

  • Heterorhabditis bacteriophora toepassen. Dosering: 50 miljoen/50m2
  • Aaltjes altijd gekoeld bewaren
  • Minimale bodemtemperatuur van 12°C. Deze behandeling is, afhankelijk van de temperatuur, mogelijk tot half oktober.
  • Bodem moet gedurende 2 weken vochtig zijn. Aaltjes hebben vocht nodig om zich te verplaatsen. Onder bestaande hagen kan de grond zelfs na een aantal fikse regenbuien extreem droog blijven. Wanneer zulke plaatsen behandeld dienen te worden, is het noodzakelijk om de plaats van behandeling vochtig te maken en te houden.

Aaltjes aangieten met gieter of vatspuit. Verwijder alle filters !

 

3. Spuitpas verlengen ja of nee?

Deze vraag wordt vaker gesteld. Er is nog veel onzekerheid over de plannen van de komende regering. Tot nu toe is de toepassing van onkruidbestrijding op verhardingen verboden met uitzondering van locaties waar open vuur of draaiende motoren niet zijn toegestaan: start-, landings- en taxibanen van vliegvelden, inspectie- en schouwpaden van spoor-, metro- en trambanen.

Het verbod geldt op dit moment nog niet voor het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Gebruik van middelen blijft ook toegestaan bij:

  • behandelen van stobben op weg- en waterbouwkundige constructies, indien door mechanisch verwijderen de stabiliteit van deze constructie in gevaar komt.
  • bestrijden van bepaalde plagen zoals eikenprocessierups en de onkruiden Japanse Duizendknoop en Ambrosia.

U kunt geen bestrijdingsmiddelen kopen zonder geldige spuitlicentie. Dit geldt ook voor het kopen van biologische preparaten als Xentari (rupsenbestrijdingsmiddel).

Bij het aanbod van licentieverlengingen spelen we in op deze nieuwe ontwikkelingen. Er zijn nieuwe aanboden toegevoegd zoals Tuinaanleg en onderhoud zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen, Verbod chemische bestrijding op verharding! Hoe nu verder? Hoe werkt de weerstand van planten?

U kunt u inschrijven via de volgende link:
http://www.plantcareeducation.nl/licentie-verlenging.html

 

4. Nog geen spuitpas?

 

Plant Care Education organiseert in november/december 6 cursusavonden voor de basiscursus gewasbescherming, licentie 1. Heeft u interesse, ga naar de volgende link:
http://www.plantcareeducation.nl/training-en-cursus/details/cursus-uitvoeren-gewasbescherming%252c-licentie-1-.html

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met
Margareth van der Horst
06-38281592
info@plantcareeducation.nl