In deze eerste Nieuwsbrief van 2023 aandacht voor onkruiden (lees ongewenste kruiden) en de wijziging van toelating van onkruidbestrijding in gazons (grasvegetatie), aanleg en onderhoud en bemesting.

  1. Onkruiden

Grasvelden of gazons vrijhouden van ongewenste kruiden zonder chemische middelen is een uitdaging. We onderscheiden 2 type onkruiden gebaseerd op de wijze van vermeerdering, namelijk via zaad of via overblijvende vegetatieve delen als stengels, knolletjes of wortels.

  • Eenjarige onkruiden kiemen, groeien, bloeien en vormen zaad binnen een jaar (kleine veldkers, herderstasje, klein kruiskruid, muur, paarse dovennetel, straatgras…)
  • Wortelonkruiden sterven niet af na de zaadvorming en zijn dus overblijvende soorten. Deze planten overwinteren door middel van ondergrondse delen en groeien in het voorjaar verder uit. Elk jaar bloeien en vormen zij zaad (kruipende boterbloem, paardenbloem, gehoornde klaverzuring, hondsdraf, kweek, weegbree, kweekgras, haagwinde, ridderzuring). Handmatig uitsteken met wiedvork of mesje is arbeid intensief omdat het vaak herhaald moet worden als stukjes wortels achterblijven in de bodem. Het tolereren van deze onkruiden in het gazon betekent dat ze zich kunnen vermeerderen.De bloeiende onkruiden als bijv. hondsdraf, madelief of paardenbloemen trekken insecten aan en dragen bij aan de biodiversiteit. De vraag is, wat wil de mens: een bloemenweide, een grasveld of een combinatie daarvan? Het beheren zal afhangen van de keuze.

 

Wijziging van de toelating van herbicide

De toelating van Cirran is vervallen en sinds 15 december 2022 is de toelating van Primstar (Fluroxypyr-methyl en florasulam) eveneens vervallen.

Dicophar (MCPA, 2,4-D, dicamba en mecoprop) heeft een beperkte toelating op sportvelden:

Toepassing Type toepassing Dosering middel per toepassing Maximaal aantal/12 maanden
Sportveld Spuiten of gieten 7,5 l/ha 1

 

Nieuw toegelaten middelen voor grasvegetaties:  Meer  lezen…

Let op:

Spuiten in de ochtend op een nog licht vochtig gewas (einde bladnat) bij relatief hoge RV is ideaal voor een goed resultaat van de bestrijding van de bladherbiciden. Jonge zaadonkruiden zijn gevoeliger dan grotere onkruiden. Streef er naar een bestrijding tijdig uit te voeren. De meeste onkruiden zijn tussen 2 en 6 bladstadium het meest gevoelig.

Voor een optimale werking van clopyralid moet de bodem vochtig zijn waardoor een filmlaagje ontstaat die de kieming stop legt.

Grasvegetaties Voor en na opkomst 0,1l/ha 1

Het middel toepassen in 100-400 liter water per ha.

AZ 500 mag niet in grondwaterbeschermingsgebieden worden gebruikt.

Lees etiket voor gebruik  www.ctbg.nl

AZ 500 mag ook gebruikt worden in grasland. AZ 500 is een bodemherbicide met alleen een preventieve werking. Het middel werkt in op het kiemproces van de onkruiden. AZ 500 is voor een goede werking wel afhankelijk van voldoende vocht. Het moet toegepast worden op een vochtige bodem of er moet na de bespuiting regen van betekenis vallen.

De gevoelige onkruiden voor AZ 500 zijn o.a.: muur, herderstasje, kamille, kruiskruid, kleine veldkers, paardenbloem uit zaad, pinksterbloem, duizendblad en akkerviool.

 

Draag altijd een masker en beschermende kleding (laarzen, overall en nitriel handschoenen).

 

  1. Aanleg en onderhoud

Goede aanleg en onderhoud van grasvelden vraagt om kennis. Hierbij enkele belangrijke aandachtspunten:

Kies het juiste zaadmengsel:

Voor speelgazons kies een gemengd en robuust grasmengsel van fijne en grovere grassoorten als zwenk-, beemd-, struis- en Engels raaigras.

Voor een strak groen gazon met een hogere sierwaarde, bestaat het mengsel uit fijnbladige soorten van roodzwenkgras wat aangevuld is met raaigras.

Een schaduwmengsel is een samenstelling van schaduwtolerante grassen als rood zwenkgras en struisgras. Daarnaast worden deze gecombineerd met sterke grassoorten als Engels raaigras, hardzwenkgras en rood zwenkgras.

Bij aanleg kies voor een geventileerde plek met weinig schaduw om mos te beperken.

Zorg voor een goede afwatering. Kale plekken ontstaan bij natte plekken waar schimmels goed gedijen. Kies kwalitatieve aanvulgronden (Regeling AanvulGronden) om besmetting van buitenaf te voorkomen. Vermeng deze met de aanwezige ondergrond om verstoring van de onderlaag te voorkomen.

Bij onderhoud is verticuteren belangrijk om mos, viltlaag en oppervlakkige onkuiden te verwijderen. Niet te vroeg verticuteren, begin als het gras actief wordt. Dressen van het gazon met fijngemaakte tuingrond stimuleert de groei en u kunt gelijk slechte plekken bijzaaien.

Beluchten van gazons in voor- en najaar wordt steeds vaker aanbevolen om wortelgroei te stimuleren en viltvorming te beperken. Diep geworteld gras kan beter vocht opnemen, een belangrijk voordeel bij drogere periode.

 

  1. Bemesting

Keuze uit organische minerale meststoffen (kunstmest) of 100% organisch.

Vroeg in het voorjaar worden organische minerale meststoffen gekozen omdat men groei wilt verkrijgen. Snelheid betekent niet kwaliteit in deze. De natuurlijke processen zoals bodemtemperatuur en activiteit van het bodemleven zijn veel belangrijker dan snelle groei.

Organische meststoffen zijn van plantaardige of dierlijke oorsprong. Deze worden omgezet (mineralisatie proces) in opneembare voeding door de plant. Deze meststoffen stimuleren het bodemleven en verbeteren daarmee de bodemstructuur en de vitaliteit van het gras. De afgifte vindt plaats gedurende 100 dagen.  Meer  lezen…

Kalkbemesting in gazon.

Kalk is een natuurlijke bron van calcium. De rol van calcium in de bodem is drieledig. Het dient als voedingsstof voor de wortelontwikkeling van de plant en voor de opbouw van celwanden. Daarnaast speelt calcium een belangrijke rol in de bodem. Hier verhoogt het de pH en draagt het bij aan een luchtige bodemstructuur. Vooral de invloed van calcium op de bodem-pH is erg belangrijk voor de opname van andere voedingsstoffen.

Ook magnesium is een belangrijk element bij weerbaarder telen. De ideale verhouding van calcium en magnesium bij veen- en kleigrond is 5,7:1 en bij zandgrond 4:1. Als de verhouding goed is, is het bodemleven makkelijker op gang te krijgen. .  Meer  lezen…

 

De streefwaarde van pH ligt tussen 4,8-5,6. De chemische bodemkwaliteit, de gewasgroei, de bodemstructuur én de activiteit van het bodemleven worden sterk beïnvloed door de zuurgraad. De pH bepaalt voor een groot deel hoe de nutriënten, die in de bodem aanwezig zijn, zich zullen gedragen.

 

Verder nieuws

Plant Care Education biedt tot de zomer fysieke bijeenkomsten en webinars.

In het najaar komen 2 nieuwe titels voor het thema Teelt: Meer biodiversiteit en bemesting en bodemanalyse beoordelen.

In november starten wij 2 basiscursussen Uitvoeren Gewasbescherming en Bedrijfsvoeren Gewasbescherming. Als u belangstelling heeft stuur een mail naar: info@plantcareeducation.nl

Heeft u vragen, neem gerust contact op.
Margareth van der Horst
06 38 28 15 92