Nieuwsbrief Juni 2018

Het verbod van chemische gewasbeschermingsmiddelen is in de hoveniersbranche doorgedrongen. De noodzaak om kritisch te kijken naar de voorbereiding van aanplant in tuinen en gezonde planten in te zetten is cruciaal. Het voorkomen van aantastingen begint bij een juiste voorbereiding. Ernstig uitval van planten is vaak terug te vinden in onvoldoende aandacht aan de bodemuitgangspunten ter plekke.

De fysische, chemische en biologische eigenschappen van de bodem bepalen de sortiment keuze en de vitaliteit en conditie van de aanplant.

In de praktijk bij  zowel de toeleveranciers en hoveniers wordt  gesuggereerd dat toevoeging van micro-organisme de bodemproblemen oplossen: is dit niet te kort door de bocht? Als de omstandigheden in de bodem niet goed zijn dan  zal de toevoeging van micro-organismen of andere biologische toevoegingen niet werken. Laten we nuchter zijn en begrijpen hoe bodemprocessen werken.

Lees meer>>>…

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met
Margareth van der Horst
06-38281592
info@plantcareeducation.nl