Tuinscan, Onderzoek naar de bodemgesteldheid

Bodemonderzoek
Een goed gewas begint bij een gezonde bodem. De bodem is het uitgangspunt voor de groei van ieder gewas.
Per  gewas verschilt de behoefte aan plantvoedende stoffen. Inzicht in de (mineralen) samenstelling van de grond is dan ook belangrijk. Zo weet u of bemesting nodig is en in welke mate en in welke verhouding mest gestrooid moet worden, ook de structuur (afslibbaar, korrelgrootte e.d.)  is van groot belang. Alle factoren samen zijn bepalend voor het advies wat er gegeven dient te worden. Structuurverbeterende maatregelen maken dan ook vaak deel uit van het advies  Door middel van het stellen van de juiste diagnose van tuin en bodem kan bij aanleg, renovatie of andere groenprojecten direct een goed plan van aanpak opgesteld worden.

OnderzoekGreenlink. Tuinscan 3
– geeft inzicht in de voedingstoestand in de bodem
– geeft zekerheid t.a.v. de te geven dosering en product
– geeft meer inzicht in de structuur en verdichting
– resulteert in betere uitstoeling/groei van de planten

Onderzocht worden:
– Afslibbaarheid,
– % Lutum
– % Organische stof
– % CaCO3
– N, K, P, MgO.
– pH, CEC*
*CEC is de afkorting van Cation Exchange Capacity ofwel de kationen uitwisselcapaciteit. In gewoon Nederlands betekent het: hoeveel voedingsstoffen kunnen aan het klei-humus-complex worden gebonden. De CEC kan bezet zijn met Ca, Mg, K, Na en in mindere mate met NH4+ , Al, Fe, Mn en H+. CEC geeft informatie over de capaciteit van de bodem om voedingsstoffen vast te houden en na te leveren. Tevens is de hoeveelheid en verhouding van voedingsstoffen aan het klei-humus-complex van belang voor de structuur. Voldoende calcium bij de kleiplaatjes is van groot belang voor de structuur. Bij teveel kalium of magnesium aan de klei of bij een tekort aan calcium zal een slechtere structuur van de bodem ontstaan.

En verder wordt onderzochtGreenlink. Tuinscan 1
de structuur door het maken van een profiel, er wordt een bladmonster genomen. Indien van toepassing een watermonster. Indien van toepassing bodembacteriën, bodemschimmels, enz

Verslag:
Er wordt aan de hand van de verzamelde gegevens een uitgebreid rapport gemaakt met daarin aanbevelingen om tot een goed resultaat te komen. Dat kan algemeen of speciefiek op gewas afgestemd worden.

Tip:
Laat bij probleemgronden 1 x per 3 jaar een bodemonderzoek uitvoeren.
Bij “gewone”gronden is eenmalig bemonsteren vaak afdoende of 1 x per 5/10 jaar

Prijs: afhankelijk van de benodigde onderzoeken, variërende van 150 tot 350 euro.

Greenlink. Tuinscan 2Voor meer informatie of een afspraak.

Innogreen VOF

Beatrixhaven 25
4251 NK  Werkendam

Telefoon: 0183-509796
Fax:         0183-509795
Mobiel:     06-10597243

Email:     info@innogreen.nl
Website:  www.innogreen.nl